Sayı: 98 Yaz 2021
Editörden
Bülent Bayram
G.T. Timofeyev’in Notları Çerçevesinde 20.Yüzyıl Başında Orta İdil’de Çuvaşların Etnik-Kültürel İlişkileri


Hakan Dedeoğlu
Ermeni Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Sürgün ve Göç Teması


Orkhan Valiyev & Bünyamin Bezci
Ahundzade’de Millet Fikrinin Oluşumunun Miroslav Hroch’un Yaklaşımı Çerçevesinde Değerlendirilmesi


Zilola Khudaybergenova
Özbek Türkçesi Dilbiliminde Çağrışım Sözlüğünü Oluşturmanın Kuramsal ve “Beşik” Kelimesi Örneğinde Uygulamalı Yöntemleri


Süleyman Elik & Safa Uslu
Kautilya’nın Dış Politika Kuramı Çerçevesinde Hindistan’ın Orta Asya İle İlişkileri, 1991-2019


Deniz Dinç
The Rise and Fall of Ethnic Mobilization and Sovereignty in Tatarstan: Patterns of Elite Continuity and Dominance


Tevfik Orçun Özgün
The Visit to the Ancient Cities of Turkistan Buried Under Sand


Şükrü Halûk Akalın & M. Samet Kumanlı
Turkic Borrowings in the Turkish Language Reform: Past and Today


Elif Alkar
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Atasoy, Emin. Kültür Coğrafyası ve Etnocoğrafyanın Temelleri. Değişim Yayınları, 2019


Barış Özdal
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: İşyar, Ömer Göksel. Dağlık Karabağ Sorunu - Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri. Dora Yayıncılık, 2021.


Bilal Güzel
Yayın Değerlendirme / Book Reviews İsen, Mustafa. Usûlî Dîvânı (İnceleme- Tenkitli Metin-Tıpkıbasım). TYEK Yayınları, 2020.