Yayın Değerlendirme / Book Reviews: İşyar, Ömer Göksel. Dağlık Karabağ Sorunu - Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri. Dora Yayıncılık, 2021.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: İşyar, Ömer Göksel. Dağlık Karabağ Sorunu - Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri. Dora Yayıncılık, 2021.


Barış Özdal


ÖZET
Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Prof. Dr. Ömer Göksel İŞYAR, 27.01.2021 tarihinde uluslararası bir yayınevi olan Dora Yayınları’ndan çıkan, bu yazı ile Sizlere tanıtacağım “Dağlık Karabağ Sorunu Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri” başlıklı kitabında basım tarihine kadar olan tüm güncel gelişmeleri okuyucuya aktarmaktadır.


ABSTRACT
Türkiye-Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran Prof. Dr. Ömer Göksel İŞYAR, 27.01.2021 tarihinde uluslararası bir yayınevi olan Dora Yayınları’ndan çıkan, bu yazı ile Sizlere tanıtacağım “Dağlık Karabağ Sorunu Birinci ve İkinci Savaşın Dinamikleri” başlıklı kitabında basım tarihine kadar olan tüm güncel gelişmeleri okuyucuya aktarmaktadır.


ANAHTAR KELİMELER: DAĞLIK KARABAĞ, DAĞLIK KARABAĞ SORUNU BİRİNCİ DAĞLIK KARABAĞ Savaşı VE İKİNCİ DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI, Ömer Göksel İŞYAR


KEYWORDS: DAĞLIK KARABAĞ, DAĞLIK KARABAĞ SORUNU BİRİNCİ DAĞLIK KARABAĞ Savaşı VE İKİNCİ DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI, Ömer Göksel İŞYAR

[PDF]