Hakkımızda


bilig, Şubat 1996’da Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde bir bilim-kültür dergisi olarak yayımlanmaya başlanmıştır. İlk altı sayı Himmet Kayhan ve Prof. Dr. Şerif Aktaş’ın editörlüğünde hazırlanmıştır. Yedinci sayıdan itibaren Prof. Dr. Mümin Köksoy'un editörlüğünde akademik bir dergiye dönüştürülmüştür. Daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Mustafa İsen (25. sayıya kadar), Prof. Dr. Osman Horata (25-39 sayılar), Prof. Mehmet Öz (40. sayı), Prof.Dr. Nurettin Demir (41-74 sayılar) bilig’in editörlüğünü yapmıştır. 75. sayıdan itibaren editörlük görevini Prof. Dr. Fırat Purtaş üstlenmiştir. Derginin yayın kurulu ise sosyal bilimlerin farklı dallarından alanında öncü olan akademisyenlerden oluşmaktadır.

bilig’de Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanmaktadır. Makalelerin Türkçe, İngilizce ve Rusça özetlerine yer verilmektedir. Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim olmak üzere yılda dört sayı yayımlanmaktadır.

Türkiye'de Sosyal Bilimler alanında SSCI tarafından taranan sayılı dergiden biri olan bilig, 2008 yılından beri SSCI'da Area Studies alanında dizinlenmektedir.

Bilimsel süreli yayıncılık alanında bilig önemli bir birikime sahiptir. Bu birikimde 1996 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayınlanmasının yanında uluslararası bilimsel dergi yönetişimi süreçlerini yakından takip eden, alanında uzman akademisyenlerden oluşan yayın kurulunun katkısı büyüktür. Yayın kurulunun işleyişindeki nesnellik, şeffaflık ve bağımsızlık bilig'in başarısının devamı için en önemli güvencedir.

Çeyrek asırlık bir tecrübeye sahip kurumsallaşmış bir bilimsel dergi olan bilig'de makalelerin seçimi; bilimsel niteliği güçlü olan, sosyal bilimlerde alanına katkı sunan Türk dünyasının kültürel zenginliği ve güncel meselelerine ilişkin çalışmaların önce yayın kurulu ardından da hakem değerlendirmesinden geçirilmesi suretiyle yapılmaktadır. Derginin zamanında yayımlanma politikasını aksamadan bugüne kadar devam etmiştir. Basılı ve online olarak yayınlanan dergi pek çok kütüphaneye gönderilmektedir.

Türkiye kaynaklı akademik süreli yayınlar arasında sosyal bilimler alanında güvenilirliği ve saygınlığı en yüksek dergilerden biridir.

25 yıl önce Türk dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; bu konularda çözüm önerileri getirmek amacıyla” yayın hayatına başlayan bilig günümüzde uluslararası statü kazanmış bir sosyal bilimler dergisidir. Burada “Türk dünyası” kavramı, Türk dünyasını ilgilendiren sosyal bilimler yazıları veya Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazıları biçiminde iki türlü anlaşılabilir. Yayımlanmış yazılara bakılacak olursa iki yorum arasında keskin bir çizgi çekmenin güç olduğu görülür. Ancak son yıllarda yazı artışındaki yoğunluk nedeniyle Türk dünyasında üretilen sosyal bilimler yazılarından çok Türk dünyasını konu alan sosyal bilimler yazılarına ağırlık verilmektedir.

bilig'in bugünlere gelmesinde, onun gerekliliğine inanan üniversite idaresi, dergiye yazı gönderen yazarlar ve sahip çıkan okuyucular, yazıların daha nitelikli olması için deneyimlerini paylaşan hakemler, idari ve akademik işlerde sorumluluk alanların katkısı vardır. Bu katkı sürdüğü müddetçe nitelikli ve saygın bir dergi olmaya devam edecektir.

Sahibi
Ahmet Yesevi Üniversitesi Adına
Mütevelli Heyet Başkanı
Prof. Dr. Muhittin ŞİMŞEK

Yayın Yönetmeni
Prof. Dr. Fırat PURTAŞ

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Yüksel ÇELİK
Prof. Dr. Muhsin KAR
Prof. Dr. Yunus KOÇ
Prof. Dr. Nâzım Hikmet POLAT
Dr. Murat YILMAZ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Emine Sıdıka TOPTAŞ

Özetlerin İngilizcesi
Ahmet Şahin ATA

Özetlerin Rusçası
Liliya SATTAROVA
 
Sekreterya
Harun SARIGÜL
 
Yönetim Merkezi
Aşağı Öveçler Mahallesi,
1314. Cadde, No: 19 Çankaya/Ankara
Tel : (0 312) 216 06 00
Faks : (0 312) 216 06 09
www.ayu.edu.tr
bilig.yesevi.edu.tr
e-posta: bilig@yesevi.edu.tr
 
 
Yayın Türü
3 aylık, yaygın, süreli