Son Sayı


Sayı: 109 Bahar 2024
Editörden

Hüseyin Işıksal
The Rationale of Turkish Cypriot Position on Two-State Solution in Cyprus


Selen Işık Maden
Sosyal İnovasyon Politikalarında Üniversitelerin Artan Önemi ve Bilim Mağazaları Konseptinin Türk Üniversitelerine Uyarlanması Üzerine Bir Model Önerisi


Fatih Bakırcı
Türkistan Hanlıkları’nda İnayetname Türü (XVI-XIX. yy.) ve İnşa Metodu Üzerine


Taner Atmaca & Rza Mammadov
Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğrenme Tutumları: Türk Cumhuriyetleri Arasında CHAID Analizine Dayalı Bir Karşılaştırma


Osman Ağır & Zehra Aksu
Efforts for Energy-Based Regionalisation in the Turkic World: The Organization of Turkic States


Mehmet Akif Özer & Bakhtiar Ortaq
Özbekistan’ın Yönetim Sistemi, Personel Rejimi ve Kamu Hizmeti Reformları


Abdulkadir Öztürk
The Preparing Background of Kipchak Written Language with Armenian Letters


Zeynep Tözluyurt
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Akalın, Şükrü Halûk. Türk İşaret Dili Tarihi. TDK Yayınları, 2023.