Yayın Değerlendirme / Book Reviews İsen, Mustafa. Usûlî Dîvânı (İnceleme- Tenkitli Metin-Tıpkıbasım). TYEK Yayınları, 2020.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews İsen, Mustafa. Usûlî Dîvânı (İnceleme- Tenkitli Metin-Tıpkıbasım). TYEK Yayınları, 2020.


Bilal Güzel


ÖZET
"İsen, Mustafa (2020). Usûlî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım). İstanbul: TYEK Yayınları. " künyeli eserin tanıtımı.


ABSTRACT
İsen, Mustafa (2020). Usûlî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım). İstanbul: TYEK Yayınları. introducing the imprinted work.


ANAHTAR KELİMELER: Klasik Türk Edebiyatı, Divan, Usûlî Divanı


KEYWORDS: Classical Turkish Literature,Divan, Usûlî's Divan

[PDF]