Kautilya’nın Dış Politika Kuramı Çerçevesinde Hindistan’ın Orta Asya İle İlişkileri, 1991-2019


India’s Relations with Central Asia in Framework of Kautilya’s Foreign Policy Theories, 1991-2019


Süleyman Elik & Safa Uslu


ÖZET
Bu çalışmada Hindistan’ın Orta Asya ile ilişkileri Hintli siyaset düşünürü Kautilya’nın Dış Politika kuramı çerçevesinde açıklanmıştır. Batı dışı teorik bir yaklaşımın teori-pratik uygulaması olarak, alana alternatif bakış açısı getirilmiştir. Çalışma, Kautilya’nın Dış politika yaklaşımı ve devletler çemberi modeli üzerine bina edilmiştir. Hindistan’ı yakın komşularına uygulamış olduğu dört amaç olan radikal dini grupların bölgedeki yayılmasının önlenmesi, yasa dışı ürünlerin ticaretinin önlenmesi, ticaretin çeşitlendirilmesi ve enerji arz güvenliği gibi hedefleri konusunda başarıları test edilmiştir. Hindistan ikili ilişkilerini siyasi, güvenlik ve ekonomik ilişkiler üzerinden yürütmektedir. Ayrıca çok taraflı ilişkilerde de Hindistan, Şangay İşbirliği Örgütüne üyeliği ile bölgesel güvenlik anlamında işbirliğini artırmıştır. Bölge ülkeleri ile ekonomik işbirliği her ne kadar artma eğiliminde olsa da, halen çok anlamlı bir sıçramanın olmadığı tespit edilmiştir. Hindistan bölgede artan Çin nüfuzuna karşın, alternatif bir ekonomik güç olma kapasitesine rağmen, Rusya’nın Çin ile bölge üzerinde daha yakın durması bu etkiye kırmaktadır. Fakat Hindistan artan bölgesel ekonomik ilişkileri ile hem bölgesel güç, hem de küresel bir güç olarak tanımlanabileceği düşünülmektedir.


ABSTRACT
In this study, India's bilateral relations with Central Asian States are explained within the framework of the Circle of States theory and Foreign Policy approach of the ancient Indian political thinker Kautilya. The employment of his theory contributed the field of international relations by bringing new non-western perspectives and dynamics. The study is conceptualised by circle of state and foreign policy approach of Kautilya. It is assessed the success of four major objectives of India, which is implemented to the neighbour states, controlling of the radical religious groups, prevention of drug trade, diversification of trade as well as energy supply security. India has been implemented its bilateral relations in three sectors in that they are politics, security and economic relations. India has also developed its security oriented relations with having membership within Shanghai Cooperation Organisation. Although trade relations is dramatically rise in minor range, it has not much meaningful development for bilateral relations. Although India has huge capacity to balance the increasing influence of China in the region, the allowance of Russia towards China in the region has weaken the strength of Indian balancing role in the region. It is considered that Indian economic rise will make her regional and global power in the world politics.


ANAHTAR KELİMELER: Kautilya, Dış Politika, Devletler Çemberi Hindistan, Orta Asya


KEYWORDS: Kautilya,Foreign Policy, Circle of State,India,Central Asia


DOI :  [PDF]