Sayı: 93 Bahar 2020
Editörden
Köksal Büyük & Aras Bozkurt
A Social Network Analysis of the July 15 Coup Attempt: Social Resistance, Network Patterns, and Collective Discourse


İsa Sarı
Dede Korkut Kitabı'nda Söylem Belirleyiciler


Elif Sanem G.Külekci & İbrahim Şevket Güleç
Ekrem Reşit Rey ve Cemal Reşit Rey Operaları


Kerim Sarıçelik
Teke (Antalya) Sancağının Konya Vilayetinden Ayrılarak Bağımsız Hale Getirilmesi ve İdari Yönden Yeniden Düzenlenmesi


Banu Öğünç
Nezihe Meriç’in Sevdican ve SuAndi’nin The Story of M İsimli Oyunlarında Göç ve Irkçılığın Kadın Bakış Açısından İrdelenmesi


Feyza Tokat
Tezkire-i Şeyh Safî’deki-A ėr- Odaksıl Şimdiki Zaman İşaretleyicisi


Mualla Uydu Yücel & Ainagul Saginayeva
Altın Orda-Rus Mücadelesinin Edebiyata Yansıması: Zadonşina Destanı


Abdullah Metin
Occidentalism: An Eastern Reply to Orientalism


Gülin Dağdeviren Kırmızı
Emotional and Functional Speaker Attitudes towards Gagauz as an Endangered Language


Emine Sıdıka Toptaş
27 Ciltlik Ansiklopediye Eşdeğer Veri Tabanı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi


Salih Koralp Güreşir
Erol Üyepazarcı (2019). Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975). İstanbul: Oğlak Yay.