27 Ciltlik Ansiklopediye Eşdeğer Veri Tabanı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi


27 Ciltlik Ansiklopediye Eşdeğer Veri Tabanı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi


Emine Sıdıka Toptaş


ÖZET
27 Ciltlik Ansiklopediye Eşdeğer Veri Tabanı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi


ABSTRACT
27 Ciltlik Ansiklopediye Eşdeğer Veri Tabanı: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi


ANAHTAR KELİMELER: TEİS, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, biyografi.


KEYWORDS: TEİS, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, biography.

[PDF]