Erol Üyepazarcı (2019). Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975). İstanbul: Oğlak Yay.


Erol Üyepazarcı (2019). Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975). İstanbul: Oğlak Yay.


Salih Koralp Güreşir


ÖZET
Erol Üyepazarcı (2019). Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975). İstanbul: Oğlak Yay.


ABSTRACT
Erol Üyepazarcı (2019). Unutulanlar, Hiç Bilinmeyenler ve Bilinmek İstemeyenler Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975). İstanbul: Oğlak Yay.


ANAHTAR KELİMELER: Erol Üyepazarcı, Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975), roman.


KEYWORDS: Erol Üyepazarcı, Türkiye’de Popüler Romanın İlk Yüzyılının Öyküsü (1875-1975), novel.

[PDF]