Nezihe Meriç’in Sevdican ve SuAndi’nin The Story of M İsimli Oyunlarında Göç ve Irkçılığın Kadın Bakış Açısından İrdelenmesi


A Study of the Themes of Immigration and Racism in Nezihe Meriç’s Sevdican and SuAndi’s The Story of M from the Perspective of Female Characters


Banu Öğünç


ÖZET
Nezihe Meriç’in Sevdican isimli oyunu Almanya’ya göçen kadınların yaşadıklarını yansıtmayı amaçlayan tek kişilik bir oyundur. Yine tek kişilik bir oyun olan SuAndi’nin The Story of M (M’nin Hikâyesi) toplumda yaşanan ırkçılığı ve de ayrımcılığı bir kadın karakter üzerinden sahneye taşır. Aynı zamanda Almanya’ya olan Türk göçü ile Birleşik Krallık’a Batı Hint Adaları’ndan göçün de yansıması olan bu iki oyun, nasıl her iki ülkeye olan göç hikâyesi birbiri ile benzerlik gösteriyor ise, karakterler, tema ve de anlatım açısından paralellik göstermektedir. Göç ve ayrımcılık konusunu ele alan bu iki oyun, yaşanan benzer acıları kadın ve anne kimlikleri üzerinden sahneye taşır. Sonuç olarak bu çalışma Nezihe Meriç’in Sevdican ve SuAndi’nin The Story of M isimli oyunlarını teknik ve tematik açılardan karşılaştırarak göç olgusunun iki farklı kültürde yazılan bu iki oyunda nasıl ortak bir noktadan aktarıldığını örneklendirmeyi amaçlamaktadır.


ABSTRACT
Nezihe Meriç’s Sevdican is a solo performance play which reflects the experiences of women who immigrated to Germany. Another solo performance play, SuAndi’s The Story of M carries the themes of racism and discrimination to the stage through a female character. Meanwhile, these two plays reflect the immigration stories in Germany from Turkey and in the UK from the West Indies. Just as the immigration stories in these two countries resemble each other, these two plays at the same time carry parallelism in terms of their characters, themes and narration. Both plays that narrate the themes of racism and discrimination reflect shared miseries through identity as women and mother. Consequently, this study aims to compare Nezihe Meriç’s Sevdican and SuAndi’s The Story of M technically and thematically in order to exemplify how immigration is reflected from a common point through works written in two different cultures.


ANAHTAR KELİMELER: Göç, ırkçılık, ayrımcılık, Nezihe Meriç, SuAndi, göç edebiyatı


KEYWORDS: Immigration, racism, discrimination, Nezihe Meriç, SuAndi, migrant literature


DOI :  [PDF]