Ekrem Reşit Rey ve Cemal Reşit Rey Operaları


Operas Of Ekrem Resit Rey ve Cemal Resit Rey


Elif Sanem G.Külekci & İbrahim Şevket Güleç


ÖZET
Ekrem Reşid Rey (10 Ekim 1900-13 Temmuz 1959) ve Cemal Reşid Rey’in (25 Ekim 1904-7 Ekim 1985) yaşamı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin simgesidir. Türk Beşleri diye adlandırılan besteciler kuşağının ilk temsilcisi olan Cemal Reşid Rey’in, sahne yapıtlarını üretirken en büyük paydaşı kardeşi Ekrem Reşid Rey olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nda kent kültürü içinde yaşayan operetin, Cumhuriyet dönemi halkasını Rey kardeşler oluşturur. Büyük beğeni kazanan bu operetler sahnede yer bulurken, operalar gündeme gelmemiştir. Literatürde bu eserler hakkında sınırlı sayıda bilgi mevcuttur. Makalede; Ekrem Reşid Rey ve Cemal Reşid Rey’in La Femme Fugitive (Kaçan Kadın), Faire Sans Dire (Söylemeden Yapmak), Sultan Cem, L’Enchantement (Büyülenme), Zeibek (Zeybek), Drame Anatolien (Köyde Bir Facia) ve Çelebi adlı yedi operası ele alınmıştır. Çalışma, Türk opera literatürüne ve Devlet Opera ve Balesi arşivine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.


ABSTRACT
The lives of Ekrem Reşid Rey (10 October 1900-13 July 1959) and Cemal Reşid Rey (25 October 1904-7 October 1985) symbolize the transition from Ottoman Empire to Republic of Turkey. Cemal Reşid Rey is the first representative of Turkish Five (five composers who pioneered western classical music in Turkey) and he usually worked with his brother Ekrem Reşid Rey on stage works. Operetta long existed in urban culture of Ottoman Empire and Rey brothers represented it in Republic Era. While these operettas were highly appraised, operas couldn’t gain popularity. There is little information about those operas. In this article, seven operas of Rey brothers; La Femme Fugitive, Faire Sans Dire, Sultan Cem, L’Enchantement, Zeibek, Drame Anatolien and Çelebi will be studied. This study aims to contribute to Turkish opera literature and State Opera and Ballet archive.


ANAHTAR KELİMELER: Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey, Osmanlı İmparatorluğu, Cumhuriyet dönemi, opera, operet


KEYWORDS: Ekrem Reşit Rey, Cemal Reşit Rey, Ottoman Empire, Rebuplican period, opera, operetta


DOI :  [PDF]