Sayı: 99 Güz 2021
Editörden
Mehmet Kurudayıoğlu & Nezir Temur
21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesinden Türk Atasözlerine Bir Bakış


Ebru Caymaz, Barbaros Büyüksağnak & Burcu Özsoy
National Polar Research as a Manifestation of Turkey’s Soft Power


Ekrem Saltık
Sebîlürreşâd’ın Hindistan Muhabiri S. M. Tevfik’in ‘Meçhul’ Biyografisine Dair


Mehmet Bulut
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye Arasında Sosyal Güvence İş Birliklerinin Değerlendirilmesi


Yavuz Ercan Gül
Kırgızistan’da SSCB Sosyo-Politik Eğitim Sistemi ve Kahrolsun Cehalet Derneği’nin Faaliyetleri (1924-1927)


Gulshat Saikenova & Hikmet Koraş
Çağdaş Kazak Edebiyatında Milli Romantizmin Bir Örneği Ey, Dünye Ey Romanı Üzerine Bir Değerlendirme


Veysel Öztürk
Method in XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Albert Thibaudet’s Influence on Ahmet Hamdi Tanpınar


Sema Aslan Demir
Türkmen Şair Kerim Gurbannepesov’un Yazması Agır Düşen Goşgu’su (Yazması Zor Gelen Şiir) Üzerine Anlatıbilimsel Bir İnceleme


Yenlik Ormakhanova, Aizhan Serikbayeva & Zeynep Bazarbayeva
Concept of “Mankurtism” as a Social Problem in Television Discourse of Kazakhstan


Fırat Küskü
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Mehmet İpşirli. Osmanlı İlmiyesi. Kronik Kitap, 2021, 474 s.


Mesut Özel
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Cengiz Han (Chinggis Khan). Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Vakıfbank Kültür Yayınları, 2019.