Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Cengiz Han (Chinggis Khan). Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Vakıfbank Kültür Yayınları, 2019.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Cengiz Han (Chinggis Khan). Çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Vakıfbank Kültür Yayınları, 2019.


Mesut Özel


ÖZET
Yayın Değerlendirme: Bıran, Michal. (2019).Cengiz Han. Çev. Ahmet Fethi Yıldırım. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları


ABSTRACT
Book Reviews: Bıran, Michal. (2019). Chinggis Khan


ANAHTAR KELİMELER: Yayın Değerlendirme: Bıran, Michal. (2019).Cengiz Han. Çev. Ahmet Fethi Yıldırım. İstanbul: Vakıfbank Kültür Yayınları


KEYWORDS: Book Reviews: Bıran, Michal. (2019). Chinggis Khan

[PDF]