Sayı: 97 Bahar 2021
Editörden
Murat ÇİZAKÇA
Anma Yazısı/Necrology: In Memoriam Mehmet Genç


Mustafa Durmuş & Alp Kaan Kılınç
Kazaklara Türkçe Öğretimi ve Söz Edimsel Bir Karşılaştırma


Neslihan Karakuş & Celile Eren Ökten
Community Construction with Turkish Tales


Dilan Çiftçi, Yusuf Akyel & İbrahim Özejder
Public Broadcasting in The Turkish World Culture: Case of TRT Avaz


Handan Belli & Cafer Mum
Klasik Türk Şiirinde Terkiplerdeki Somutlaştırma ve Duygu Aktarımı


Hayati Akyol & Aliya Kuralbayeva
Kazakistan ve Türkiye’deki 1. Sınıf Ana Dil Öğretim Ders Kitaplarının Karşılaştırılması


Mustafa Kemal Şan & Handan Akyiğit
Göç Kimlik ve Aidiyet: Amerika’da Yaşayan Türkler Örneği


Yücel Gelişli & Lazura Kazykhankyzy
Investigation of Qabusnama in Terms of Words of Advice related to Child’s Education


Aikhal Gabyshev, Ilia Cherkashin & Elena Cherkashina
Mas-Wrestling is the National Sport of the Sakha Turkic People


Birgül Demirtaş
Yayın değerlendirme/Book review: Andrew F. Cooper. The BRICS. Oxford University Press, 2016.


İbrahim Dilek
Yayın değerlendirme/Book reviews: Gorno-Altaysk’taki Politik Baskılar (1922- 1953), Arşiv Belgeleri ve Materyaller. Ed. Ekeyev, N. B. vd., S.S. Surazakov Altayistik Araştırma Enstitüsü, Gorno-Altaysk, 2017, 272 s.