Mas Güreşi - Türk Saha Halkının Milli Sporu


Mas-Wrestling is the National Sport of the Sakha Turkic People


Aikhal Gabyshev, Ilia Cherkashin & Elena Cherkashina


ÖZET
Makalede, Saha halkının etnogenezi, Türk dünyasına ait olduğuna dair soruları tartışılmaktadır. Saha halkının milli sporu olan mas güreşinin ortaya çıkma tarihi incelenmektedir. Bu spor ile uğraşan sporcuların bedensel hareketlerine göre, mas güreşi, mücadele anında rakibin saldırı eylemlerinin üstesinden gelmek için önemli olan ani fiziksel güç kullanımı, tekniksel ve taktiksel hazırlık gerektiren bir «hız gücü sporu» olarak nitelendirebiliriz. Musabakanın özü, yüz yüze oturan iki yarışmacı ayaklarını sabit bir şekilde özel bir tahtaya dayandırarak rakibin ellerinden bir ağaç çubuğu veya rakibi kendi tarafına çekmesinden oluşmaktadır. Ayrıca bu çalışmada, hem Rusya Federasyonu’ndaki, hem uluslararası alanında mas güreşini teşvik etmek için yapılan organizasonel ve yönetsel faaliyetlerle ilgili kronolojik verileri sunulmaktadır. Böylece, Rusya ve Uluslararası Mas Güreş Federasyonu’nun, Rusya, Avrupa ve Asya’da dünya şampiyonalarının düzenlenmesi ile karakterize edilmektedir. Bu çalışma, milli spor türü olarak mas güreşi ile ilgili yayınlanan tüm bilimsel makaleleri esasına dayanılarak yapılan bilimsel araştırmaların analizini yansıtmaktadır.


ABSTRACT
This article deals with the ethnogenesis of the Sakha people and their original affiliation to the Turkic world. The history of creation of maswrestling, the national sport of the Sakha people. By the nature of the motor activity of athletes, mas-wrestling is a high-speed power sport that requires instant considerable physical tension during the bout, technical and tactical preparedness to overcome the attacking actions of the opponent during the bout. The main idea of the competition is that the two athletes, sitting opposite each other and resting their feet in a special support, must pull the stick out of the opponent’s hands or pull him or her to their own side. A simple set of tools allows participants to engage in this type of sport almost all year-round, which doesn’t require any special sport facilities. This article also presents chronological data on organizational and managerial activities to promote mas-wrestling in the Russian Federation and at the international level, which is characterized by the organization of All-Russian and international Federations, holding of Russian, European, Asian and World Championships. The analysis of the scientific research carried out on the basis of which scientific works on the national sport of mas-wrestling are published is reflected.


ANAHTAR KELİMELER: Türk halkları, Saha, mas güreşi, halk etnogenezi, yarışma, araştırma.


KEYWORDS: Turkic people, Sakha, Mas-wrestling, ethnogenesis of the people, competition, research.


DOI :  [PDF]