Yayın değerlendirme/Book reviews: Gorno-Altaysk’taki Politik Baskılar (1922- 1953), Arşiv Belgeleri ve Materyaller. Ed. Ekeyev, N. B. vd., S.S. Surazakov Altayistik Araştırma Enstitüsü, Gorno-Altaysk, 2017, 272 s.


Yayın değerlendirme/Book reviews: Gorno-Altaysk’taki Politik Baskılar (1922- 1953), Arşiv Belgeleri ve Materyaller. Ed. Ekeyev, N. B. vd., S.S. Surazakov Altayistik Araştırma Enstitüsü, Gorno-Altaysk, 2017, 272 s.


İbrahim Dilek


ÖZET
Bu çalışmada, SSCB Dönemi’nde uygulanan Repressiya ile ilgili bir kitap tanıtılıp değerlendirilmiştir. İncelenen kitap, Repressiya’nın Oyrotya’da (Altay Cumhuriyeti) uygulanmasıyla ilgili 131 adet arşiv belgesini içermektedir. İçerikleriyle birlikte bu resmî belgelerde yer alan istatistikler de okuyucu veya araştırmacılara yeni bilgiler sunmaktadır. Rusya Federasyonu’nun 1991 ve 2016 tarihlerinde çıkardığı kanunlar ile ülke içinde Repressiya ile ilgili çalışmalara yasal bir zemin hazırlanmıştır. İncelenen ve benzeri kitapların yayımlanması yakın tarihin karanlıkta kalmış birçok dönemini aydınlatacağı gibi millî tarih yazımına ve dönemin dramatik olaylarının anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır. Kitap, Repressiya’nın Altay Cumhuriyeti’ndeki uygulama ve etkilerini ele almakla birlikte SSCB’nin tamamı için örneklem oluşturacak mahiyettedir.


ABSTRACT
In this study, a book about Repressia conducted in the USSR Period will be introduced and evaluated. The reviewed book contains 131 archive documents about the implementation of Repressiya in Oyrotya (Altai Republic). Along with their content, the statistics contained in these official documents also provide new information to readers or researchers.The laws enacted by the Russian Federation in 1991 and 2016 provided a legal basis for the studies on Repressiya in the country. The publication of the analyzed and similar books will enlighten many periods of recent history that remained in the dark, as well as contribute to national historiography and understanding the dramatic events of the period. The book, deals with the practice and effects of Repressiya in the Altai Republic, and it will serve as a sample for the whole USSR.


ANAHTAR KELİMELER: Repressiya, Oyrotya, Altay Cumhuriyeti, Stalinizm, Mülksüzleştirme, Sürgün, Rahabilitasyon


KEYWORDS: Repressiya, Oyrotia, Altai Republic, Stalinism, Dispossession, Exile, Rehabilitation

[PDF]