Sayı: 81 Bahar'17


Editörden
Osman Gümüşçü
Yayın Değerlendirme


Fırat Yaşa
Han’ın Mutfağından Bahçesaray’daki Kölelere:Toplumsal İlişkilerin Odağında Kilercibaşı Mehmed Ağa


Ercüment Yıldırım
Türklerdeki Evren Anlayışının Mezopotamya Mitolojik Anlatımlarıyla Mukayesesi


Haesun Park & Chong Jin Oh
Türkiye ve Orta Asya Ülkelerinin Endüstriyel İş Döngüsündeki Karşılıklı Bağımlılığı


Bilgehan Gülcan Vd.
Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye’nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan’da Bir Alan Araştırması


Nihayet Arslan
Recaizade Mahmut Ekrem’in Atala Çevirisini Biçimlendiren Kültürel ve Estetik Kaygılar


Tursynkhan Kaiyrken Vd.
Eski Türklerin Askerî Gelenekleri: Türk Askerlerinin Doğu ve Batı Asya’da Oynadığı Roller


İbrahim Ahmet Aydemir
Tuvacada Ad İşlevli Yancümleler ve Türkiye Türkçesindeki Eşdeğerlikleri


Çağrı Çağlar Sinmez & Gökhan Aslım
İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme*


Songül Keçeci Kurt
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Basınında Çin Müslümanları ve Eğitimi


Ahmet Feyzi
Tanzimat Döneminde Geleneksel Türk Müziği - Bizans Müziği “Kuramsal Benzerlikler Üzerine Bir İnceleme”


Yusuf Erbay
Emerging of the Reperesentative Councils and New Organisations within the Administrative System of the Ottoman State in the Tanzimat Era


Mikail Cengiz
Yayın Değerlendirme


Mustafa Eren
İhvân-ı Safâ’nın Sanat Ontolojisi