Eski Türklerin Askerî Gelenekleri: Türk Askerlerinin Doğu ve Batı Asya’da Oynadığı Roller


Military Traditions of Ancient Turks: Role of Turkic Armies in the Eastern and Western Asia


Tursynkhan Kaiyrken Vd.
[PDF]