Interdependency of Business Cycle between Turkey and the Selected Central Asian Countries


Türkiye ve Orta Asya Ülkelerinin Endüstriyel İş Döngüsündeki Karşılıklı Bağımlılığı


Haesun Park & Chong Jin Oh
[PDF]