Tuvacada Ad İşlevli Yancümleler ve Türkiye Türkçesindeki Eşdeğerlikleri


Complement Clauses in Tuvan and Their Counterparts in Turkish


İbrahim Ahmet Aydemir
[PDF]