Han’ın Mutfağından Bahçesaray’daki Kölelere:Toplumsal İlişkilerin Odağında Kilercibaşı Mehmed Ağa


From the Kitchen of the Khan to the Slaves of Bakhchysarai: Kilercibasi Mehmed Agha in the Center of Social Relations


Fırat Yaşa
[PDF]