İç Anadolu Bölgesindeki Hayvanlarla İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme*


An Evaluation of Beliefs and Applications on Animals in Central Anatolia Region


Çağrı Çağlar Sinmez & Gökhan Aslım
[PDF]