Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti’nin Yönetim Sisteminde Temsil Kurullarının ve Yeni Kurumların Ortaya Çıkışı


Emerging of the Reperesentative Councils and New Organisations within the Administrative System of the Ottoman State in the Tanzimat Era


Yusuf Erbay
[PDF]