Orta Asya Türk Devletlerinde Türkiye’nin Turistik İmajı: Kırgızistan ve Kazakistan’da Bir Alan Araştırması


Destination Image of Turkey: A Study on Central Asian Turkic Republics Kazakhstan and Kyrgyzstan


Bilgehan Gülcan Vd.
[PDF]