Tanzimat Döneminde Geleneksel Türk Müziği - Bizans Müziği “Kuramsal Benzerlikler Üzerine Bir İnceleme”


Traditional Turkish Music - Byzantine Music During the Tanzimat Era “A Study on Theoretical Similarities”


Ahmet Feyzi
[PDF]