Sayı: 73 Bahar'15


ISSN: 1301-0549 

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 28.04.2015

 

 

Editörden
Prof. Dr. Kubilay Aktulum
Romanesk Söylemin Tarihselleştirilmesi ya da Tarihi Yeniden Yazmak


Doç. Dr. Hakan Anameriç
Yazma Eserlerde Bir Bilgilendirme Aracı Olarak Şukka


Yrd. Doç. Dr. Özlem Baş, Araş. Gör. Ayşegül Avşar Tuncay & Doç. Dr. Ali Ekber Şahin
Asya-Avrupa Kökenli Masalların İlköğretimde Yapısal Bir Metinlerarasılık Perspektifinde Kullanılması


Prof. Dr. Esra Burcu  , Yrd. Doç. Dr. Filiz Yıldırım, Arş. Gör.Çiğdem Sema Sırma & Sosyolog Seçil Sanıyaman
Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma


Doç. Dr. Murat Sadullah Çebi
İsviçre’deki Minare Karşıtı Referandum Afişlerinde İslamofobi’nin Söylemsel İnşası


Prof. Dr. Bekir Deniz
Ak Kesene: Çu Havzasında Bir Yapı


Doç. Dr. Murat Anıl Mercan & Yrd. Doç. Dr. Mesut Karakaş
Industry-Level Female-Male Wage Gap in Turkey


Yrd. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan
Yaşar Kemal’in Kaleminde Zuhur Eden Köroğlu


Doç. Dr. Koray Özcan
Selçuklu Çağında Anadolu Kentleşme Koridoru


Yrd. Doç. Dr. Hanifi Şahin
Câmiu‘t-Tevârîh’e Göre Gâzân Hân’ın Müslümanlığı ve Bunun İlhanlı Toplumuna Yansımaları


Yrd. Doç. Dr. Ömer Esen & Doç. Dr. Metin Bayrak
Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama


Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tunç
Çağdaş Türk Edebiyatında Görsel Şiir


Arş. Gör. Orçun Ünal
İhe Ashete Yazıtı: Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Denemesi


Prof. Dr. Fırat Purtaş
Yayın Değerlendirme