İhe Ashete Yazıtı: Yeni Bir Okuma ve Anlamlandırma Denemesi


The Ixe Asxete Inscription: A New Attempt at Reading and Interpretation


Arş. Gör. Orçun Ünal
[PDF]