Yazma Eserlerde Bir Bilgilendirme Aracı Olarak Şukka


Şukka as an Informative Instrument for Manuscripts


Doç. Dr. Hakan Anameriç
[PDF]