Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Geçiş Sürecindeki Türk Cumhuriyetleri Üzerine Bir Uygulama


The Relationship between Government Expenditure and Economic Growth: An Application on Turkish Republics in Transition Process


Yrd. Doç. Dr. Ömer Esen & Doç. Dr. Metin Bayrak
[PDF]