Çiçeklerin Kaderi: Türkiye’de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma


Fate of the Flowers: A Qualitative Research on Early Marriage of Turkish Women


Prof. Dr. Esra Burcu  , Yrd. Doç. Dr. Filiz Yıldırım, Arş. Gör.Çiğdem Sema Sırma & Sosyolog Seçil Sanıyaman
[PDF]