Türkiye’de Endüstri Düzeyinde Kadın-Erkek Ücret Farkı


Industry-Level Female-Male Wage Gap in Turkey


Doç. Dr. Murat Anıl Mercan & Yrd. Doç. Dr. Mesut Karakaş
[PDF]