Asya-Avrupa Kökenli Masalların İlköğretimde Yapısal Bir Metinlerarasılık Perspektifinde Kullanılması


The Use of Asia-Europe Originated Stories in Elementary Education from the Perspective of Intertextuality


Yrd. Doç. Dr. Özlem Baş, Araş. Gör. Ayşegül Avşar Tuncay & Doç. Dr. Ali Ekber Şahin
[PDF]