Yaşar Kemal’in Kaleminde Zuhur Eden Köroğlu


Köroğlu Emerging in Yaşar Kemal’s Writing


Yrd. Doç. Dr. Jale Özata Dirlikyapan
[PDF]