Selçuklu Çağında Anadolu Kentleşme Koridoru


The Urbanization Corridor in Anatolia During the Seljuk Period


Doç. Dr. Koray Özcan
[PDF]