Sayı: 71 Güz'14


ISSN: 1301-0549 

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 28.10.2014

 
 
Editörden
Refika Altıkulaç Demirdağ
Hikâyede Tip Sorunsalı ve Sabahattin Ali’nin Kamyon’u


Erkan Arkın & Necdet Osam
Eğitim Dilindeki Tartışmaya Derinlemesine Bir Yaklaşım


Zehra Arslan
Batum Göçmenleri (1914-1930)


Erhan Aydın & Erkin Ariz
Xi’an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar


Ayabek Bayniyazov & Canar Bayniyazova
Kazakistan’da Kıpçak Sözlükleri ve XVIII-XX. Yüzyıllar Arası Sözlük Çalışmaları


Ali Çelikkaya
Azerbaycan’da Petrol Dışı Vergi Sisteminin Gelişimi ve Reform Önerileri


Ayşe Çolpan Kavuncu
Özbekistan’da Merkez-Yerel İlişkisi: Taşkent Mahalleleri Üzerine Bir Deneme


Salim Çonoğlu
Ata Govşudov’un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları


Emine Erdoğan Özünlü
Osmanlı ve Kırgız Konargöçerlerinde Yurt


Cahit Gelekçi
Avusturya’da Yaşayan Türklerin Türkiye ile Bağları ve Evlilik Göçü


Javanshir Shibliyev
Linguistic Landscape Approach to Language Visibility in Post-Soviet Baku


Vahit Türk & Uluhan Özalan
Kutadgu Bilig’deki sanı Edatı Üzerine


Ela Burcu Uçel & Alev Katrinli
A Qualitative Inquiry from the Aegean Region: Changing Ruling Class in Business Circles


Lazzat Urakova
Performans Teori’nin Aytıslara Uygulanması ve Konısbay’ın Şınbolat’la Yaptığı Aytısta Söyleyici, Genel Dinleyici, Keşif ve Düzenleme


Halil İbrahim Gök
Yayın Değerlendirme