Ata Govşudov’un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları


The Elements of National Culture Used in the Reconstruction of National Identity in Ata Govşudov’s Novel, Ferman


Salim Çonoğlu

DOI :  [PDF]