Sovyet Sonrası Bakü’nün Dil Manzarasına Dilbilimsel Görüntü Yaklaşımı


Linguistic Landscape Approach to Language Visibility in Post-Soviet Baku


Javanshir Shibliyev

DOI :  [PDF]