Osmanlı ve Kırgız Konargöçerlerinde Yurt


The “Yurt” in Ottoman and Kyrgyz Nomads


Emine Erdoğan Özünlü

DOI :  [PDF]