Performans Teori’nin Aytıslara Uygulanması ve Konısbay’ın Şınbolat’la Yaptığı Aytısta Söyleyici, Genel Dinleyici, Keşif ve Düzenleme


The Application of Performance Theory to Aytis and the Speaker, Listener, Discovery and Arrangement in the Aytis Performed between Konisbay and Şinbolat


Lazzat Urakova

DOI :  [PDF]