Azerbaycan’da Petrol Dışı Vergi Sisteminin Gelişimi ve Reform Önerileri


Azerbaijan’s Non-Oil Tax System Developments and Reform Measures


Ali Çelikkaya

DOI :  [PDF]