Xi’an Yazıtı Üzerinde Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar


New Readings and Interpretations of the Xi’an Inscription


Erhan Aydın & Erkin Ariz

DOI :  [PDF]