Kutadgu Bilig’deki sanı Edatı Üzerine


On the Postposition of sanı in Kutadgu Bilig


Vahit Türk & Uluhan Özalan

DOI :  [PDF]