Özbekistan’da Merkez-Yerel İlişkisi: Taşkent Mahalleleri Üzerine Bir Deneme


The Center-Local Relationship in Uzbekistan: The Case of Tashkent Mahallas


Ayşe Çolpan Kavuncu

DOI :  [PDF]