Sayı: 95 Güz 2020
Editörden
Fahri Temizyürek & Muhammed Eyyüp Sallabaş
Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlere Yönelik Tutumları


Kemal Şamlıoğlu
A Comparative Essay on the Perception of State in Turkish Thought: Namık Kemal and Ibn Haldun.


İbrahim Dilek
Kült Kavramı ve Söz Kültü


Zhakypbek Altayev, Aliya Massalimova, Assyl Tuleubekov & Aizhan Doskozhanova
Essence and Typology of Intellect in al-Farabi’s Epistemology


Nurullah Sat
Abdürreşid İbrahim ve Musa Carullah’ın Talebesi Toshihiko Izutsu’nun Hayatı Eserleri: Türklere ve İslam’a Bakışı


Rameş Rzayev
Erken Dönem Azerbaycan Maarifçiliğinde Kültürel Kimlik Algısı


Ramazan Erhan Güllü
Osmanlı Devleti’nde Azınlık Var mıydı? Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslim Vatandaşlarının 19. Yüzyılda Değişen Hukuki Statüleri Hakkında Bir Değerlendirme


Aydın Ünsal & Seher Nur Sülkü
Bölgeler Arası Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması: Türkiye Örneği


Madiyar Yeleuov & Mirzahan Egamberdiyev
Ortaçağ Taraz’da Son Arkeolojik Kazılar Sonucunda Bulunan Sikkeler Üzerine Bir İnceleme


Halil Burak Sakal
Havza Yönetiminde Bölgesel Elektrik Ticareti Modeli: Aral ve Kura-Aras Havzaları Üzerine Bir Değerlendirme


Meryem Hakim
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu (Abay Kunanbayoğlu the Wise Kazak of the Turkic World) (2020). Edited by Nergis Biray, Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Soner Sağlam. Ankara: Bengü Yayınları. 664 p.