Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu (Abay Kunanbayoğlu the Wise Kazak of the Turkic World) (2020). Edited by Nergis Biray, Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Soner Sağlam. Ankara: Bengü Yayınları. 664 p.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu (Abay Kunanbayoğlu the Wise Kazak of the Turkic World) (2020). Edited by Nergis Biray, Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Soner Sağlam. Ankara: Bengü Yayınları. 664 p.


Meryem Hakim


ÖZET
Kazakiların meşhur şairi Abay Kunanbayoğlu hakkında Türk DÜnyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu adıyla Kazakça yazılan araştırma makalelerinin Türkçe tercümesi ile bu konudaki Türkçe makaleleri içeren bir kitap tanıtımı.


ABSTRACT
A book review about the book entitled (Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu), Abay Kunanbayoğlu the Wise Kazak of the Turkic World consisting of scholarly articles written in Kazak and translated into Turkish together with articles by Turkish academics.


ANAHTAR KELİMELER: Abay Kunanbayoglu, Kazak aydını, Kazak Edebiyatçısı, Kazakstan


KEYWORDS: Abay Kunanbayoglu, Kazak Intellectual, Kazak men-of-letters, Kazakstan


DOI :  [PDF]