Ortaçağ Taraz’da Son Arkeolojik Kazılar Sonucunda Bulunan Sikkeler Üzerine Bir İnceleme


Some Studies of Medieval Coins Taraz On the Results of Recent Archaeological Excavations


Madiyar Yeleuov & Mirzahan Egamberdiyev


ÖZET
10 Haziran 2014 y. müdürü Prof.Dr. Madiyar Eleuov olan “Turan” Uluslararası ilmi-araştırma merkezi Eski Taraz şehrinin şahristanı ile kalenin doğu kapısı ve korunma sistemini araştırmak amacıyla arkeolojik kazıları gerçekleştirdi. Arkeolojik kazılar günümüzdeki Jambyl vilayetinin valiliğine bağlı Kültür, Arşivleme ve Kayıt bölümü tarafından “Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma” Devlet Kamu Müdürlüğü ile 5 Haziran 2014 y. (№ 35) ve buna ilişkin ek olarak 2014 y. 15 Ekimde (№ 1) ilave edilen Anlaşma temelinde yürütüldü. 7 ve 11 metre kalınlığında ve çamurdan yapılan pahsadan oluşan şahristanın kazıları ile şehir içinden geçen, aynı zamanda kenarları taştan yapılan nehrin araştırılması sonucunda şehrin duvarı araştırıldı. Bunun yanı sıra üç etaptan oluşan kalenin kazı işleri neticesinde şehrin taş kalıntıları bulundu. Genel olarak ele aldığımız araştırma sonucunda bulunan seramik, demir, kemik ve 89 sikkeler bir ilmi değerlendirme yapmamıza yol açtı. Bu sikkeler islam öncesi 7-8 asır Türk dönemi ticaretin gelişmesi ile sosyal ve kültürel durumunu ortaya koymamıza imkan vermektedir.


ABSTRACT
On 10 June 2014 an international research center «Turan», whose director is Professor Madiyar Eleuov conducted archaeological excavations, to investigate shakhristan and eastern gates of the citadel and the defense system of the ancient city of Taraz. Archaeological expedition was sponsored by the Department of Culture, Archival and Records Akimat Zhambyl region on the basis of a contract with a public institution of public services "Directorate of preservation and conservation of historical and cultural heritage" of June 5, 2014 (№ 35) and the annex to the treaty of September 15, 2014 year (№ 1). The excavations shakhristan thickness of 7 meters and 11 meters, which was made of clay pakhsa, as well as the river passing through the city, built stone wall was investigated. In addition, in a study of the citadel, which consisted of 3 stages, the stones were found the remains of the city. Overall, the study made it possible to give a scientific assessment of the discovered materials made of ceramic, metal, bone, and found 89 coins. These coins make it possible to trace the development of trade, socio-economic status of the pre-Islamic Turkic period covering the 7-8 century.


ANAHTAR KELİMELER: Taraz, arkeolojik kazı işleri, sikkeler, ticaret, koruma sistemi, kültürel miras


KEYWORDS: Taraz, archaeological excavations, coins, commerce, defense system, cultural heritage


DOI :  [PDF]