Sayı: 91 Güz 2019 - Türk Konseyi'nin 10. Yılı Özel Sayısı


ISSN: 1301-0549 

Basım Yeri: Ankara

Basım Tarihi: 22.10.2019

Editörden
Erman Akıllı
Turksoy, Turkic Council and Cultural Diplomacy: Transactionalism Revisited


Ayfer Gedikli, Seyfettin Erdoğan, Mustafa Kırca & İdris Demir
An Analysis of Relationship between Health Expenditures and Life Expectancy: The Case of Turkey and Turkic Republics


Fırat Yaldız
A Critical Approach to the Term Turkish Diaspora: Is there ‘the’ Turkish Diaspora?


Savaş Çevik
Orta Asya Ülkelerinde ve Türkiye’de Devletin Rolüne İlişkin Tutumlar


İbrahim Sarıtaş
Alman İmparatorluğu’nun Türk Dünyasına Yönelik Propaganda Faaliyetleri: Arkeolog Max Freiherr von Oppenheim ve Doğu Haber Ajansı


Ahmet Nafiz Ünalmış
Yumuşak Gücün Tesis Edilmesinde Kültürel Diplomasinin Önemi ve Bir Uygulayıcı Olarak Yunus Emre Enstitüsü


Burcu Özdemir
Jenotdel (Komünist Parti Kadın Birimi) ve Türkistan’daki Çalışmaları


Tuğça Poyraz & Abdurrahim Güler
Ahıska Kimliğinin Göç Sürecinde İnşası: Amerika’ya Göç Eden Ahıska Türkleri


Victoria Bilge Yılmaz & Raushan Kamalova
An Analogy between Karakalpak Rites and Bakhtin’s Carnival


Nilgün Eliküçük Yıldırım
Silk Road Economic Belt as China’s Eurasian Dream: Common Identity or Common Fear?


Nâzım Hikmet Polat
Türk Dünyasının Entegrasyonunda Lise Edebiyat Tarihi Kitaplarının Yeri


Kanat Ydyrys
Yayın Değerlendirme / Book Reviews: S. Frederick Starr (2019). Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı. Çev. Yusuf Selman İnanç. İstanbul: Kronik Kitap.