Sağlık Harcamaları ve Yaşam Beklentisi İlişkisi Üzerine Bir İnceleme: Türkiye ve Türki Cumhuriyetler Örneği


An Analysis of Relationship between Health Expenditures and Life Expectancy: The Case of Turkey and Turkic Republics


Ayfer Gedikli, Seyfettin Erdoğan, Mustafa Kırca & İdris Demir

DOI :  [PDF]