Yayın Değerlendirme / Book Reviews: S. Frederick Starr (2019). Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı. Çev. Yusuf Selman İnanç. İstanbul: Kronik Kitap.


Yayın Değerlendirme / Book Reviews: S. Frederick Starr (2019). Kayıp Aydınlanma: Arap Fetihlerinden Timur’a Orta Asya’nın Altın Çağı. Çev. Yusuf Selman İnanç. İstanbul: Kronik Kitap.


Kanat Ydyrys
[PDF]