Çin’in Avrasya Rüyası Olarak İpek Yolu Ekonomik Kuşağı: Ortak Kimlik mi Ortak Korku mu?


Silk Road Economic Belt as China’s Eurasian Dream: Common Identity or Common Fear?


Nilgün Eliküçük Yıldırım

DOI :  [PDF]